Biblioterapia - Rafał Miętkiewicz


Z HISTORII BIBLIOTERAPII:


Pionierzy biblioterapii - Samuel McChord Crothers

Początki współczesnej biblioterapii datuje się zazwyczaj na początek XX wieku – najczęściej przytacza się rok 1916, w którym Samuel McChord Crothers, znany amerykański eseista po raz pierwszy użył terminu „biblioterapia”.
W jednym ze swoich artykułów, opublikowanym w czasopiśmie ”Atlantic Monthly” opisał instytut swojego przyjaciela, Bagstera, wraz z kilkoma prezentacjami przypadków oddziaływania leczniczego na chorych za pomocą książki. Dzięki wysokiej poczytności gazety, artykuł Crothers’a został przeczytany przez wiele osób i idea biblioterapii zaczęła być powszechnie dyskutowana i wprowadzana w życie niektórych szpitali.

Przeczytaj cały artykuł...

Pionierzy biblioterapii - Benjamin Rush i John Galt

Większość opracowań poruszających zagadnienie biblioterapii rozpoczyna opisy od dwudziestego wieku. Prawdą jest jednak, że przed rokiem 1900 biblioterapia nie tylko istniała, ale przeżywała swoje złote lata. W drugiej połowie XIX wieku Pinel we Francji, Chiarugi we Włoszech, Tuke w Anglii i wielu innych propagowało bardziej humanistyczne metody leczenia osób chorych umysłowych. Pod koniec wieku, czytanie stało się jednym z głównych zajęć we wszystkich bardziej szanujących się szpitalach dla osób umysłowo chorych w Europie i wkrótce w Stanach Zjednoczonych.
Jednym z pierwszych amerykanów, propagujących biblioterapię w Stanach Zjednoczonych był Benjamin Rush...

Przeczytaj cały artykuł...

Biblioterapia w szpitalu - doświadczenia Helen Elser

Helen Elser rozpoczęła pracę biblioterapeutyczną z pacjentami około 1965 roku. Jedenaście lat później jej unikalny styl pracy z pacjentami został doceniony i w 1976 roku otrzymała grant w wysokości 20 tys. dolarów, aby uczynić bibliotekę w Denver modelową biblioteką szpitalną wraz z modelowym programem biblioterapii.
W swoim artykule, napisanym po realizacji powyższego zadania, Helen Elser dzieli się doświadczeniami z ponad 15 lat pracy w tym obszarze. Już na wstępie zaznacza, że tak wysoki grant nie jest koniecznie potrzebny, aby wprowadzić biblioterapię do oddziałów szpitalnych – oczywiście, jeśli są dodatkowe pieniądze, warto pokusić się o zakup wielu pozycji książkowych i czasopism oraz o zatrudnienie dodatkowego, odpowiednio przeszkolonego bibliotekarza na pełen etat..

Przeczytaj cały artykuł...

Bibioterapia osób przejawiających agresję

Od wielu lat biblioterapia jest stosowana jako pomocnicza lub główna metoda terapii. Istnieją liczne badania dotyczące jej zastosowania w pracy z osobami w depresji, z osobami uzależnionymi od alkoholu i nikotyny oraz w przypadku osób cierpiących z powodu zaburzeń lękowych. Jest jednak jeden obszar, którym biblioterapia rzadko zajmowała się – leczenie agresji.
Jednym z pierwszych autorów, który stosował i badał zastosowanie blioterapii w leczeniu agresji był Z. Shechtman. Opublikował on w 2009 roku książkę „Treating Child and Adolescent Agression through Bibliotherapy”...

Przeczytaj cały artykuł...